شرکت قانون طب خاورمیانه با معرفی محصول و خدمات نوآورانه ی خرد به یک دستاورد بزرگی دست یافته است. به عبارتی دیگر با استفاده از دستگاه های نظارت بر قند خون بطور مداوم (Art/FCGM) بمنظور ایجاد گذاره های ارزشمند، توانسته خدمت و مارکت جدیدی در بازار عرضه کند. در حال حاضر خدمات و نظارت شبانه روزی بصورت ۲۴ ساعته در طول ۷ روز هفته بر روی میزان گلوکز مشتریان توسط کارکنان آموزش دیده ی شرکت و هم چنین هشدار در هنگام پیگیری تغییرات در سطح قند خون مشتریان با توجه به ارتباط ما بین سطح گلوکز، فعالیت های روزانه، رژیم غذایی و مدیریت دقیق ما بین کاهش و افزایش قند خون بر عهده ی ماست. شرکت قانون طب خاورمیانه با ارائه خدمات به مشترکین توسط مشاوره های آنلاین که توسط پزشکان عمومی و متخصصان مورد تایید شرکت می باشد، خدماتی نوین را برای مشتریان و بیماران دیابتی فراهم نموده است.