ظهور چهارچوب سلامت الکترونیک شامل تغییرات بنیادی در روش های مورد نیازدر طراحی برنامه های سیستم های اطلاعاتی و  فناوری ارتباطی مرتبط با سیستم سلامت میباشد.  این چهارچوب شهروند را در مرکز مراقبت های پزشکی که به نوبه ی خود چالش های جدیدی را در ارتباط با هر دو پروسه مراقبت های درمانی، که در این چهارچوب از یک مدل بیمارستان محور متمرکز به یک سیستم درمانی گسترده و فراگیرتغییر می یابد، و روش هایی که  فناوری ها باید مورد استفاده قرار بگیرند تا این تغییر را ممکن سازد، قرار دهد .

موارد زیر چالش هایی است که در صنعت خدمات درمانی با آنها مواجه است و پلت فرم بیماری های مزمن پیشنهادی ما می تواند راه حلی برای این چالش ها باشد:

 

  • کاهش هزینه های بهداشت و سلامت همگام با  بالا نگه داشتن کیفیت مراقبت های بهداشتی .
  • دسترسی مناسب برای اکثریت مردم امکان پذیر باشد ونیز درمان عموم مردم را پوشش دهد (سلامت دیجیتالی)
  • فراهم سا زی دسترسی آسان به متخصصان بهداشت در هر مکان در هر زمان (سلامت دیجیتال)
  • انتقال تمرکز هزینه های درمانی از “معالجه”به “پیشگیری” از طریق برنامه های مراقبت بهداشتی (سلامت دیجیتالی)
  • کنترل کردن مدت زمان اقامت در بیمارستان وتمرکز زدایی از خدمات درمانی بیمارستانی (سلامت دیجیتال)
  • قرار دادن هدف روی افراد سالمند و بیماران مزمن (سلامت دیجیتال)

 

برای بسیاری از بیماری ها همچون بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سرطان، بیماری مزمن کلیوی و دیگر موارد، مداخله زود هنگام و سیستماتیک منفعت بسیار بزرگی است. به این ترتیب، تقاضای بهره وری بیشتر در ارایه خدمات بهداشتی از نظر اقتصادی پایدارمیباشد ، منجر به دستیابی به مدل های خلاقانه کمک درمانی بر اساس پیشگیری و مشارکت بالاترشهروندان در جهت کنترل سلامت خود می شود . به عنوان پاسخ به این چالش ها، مهندسی پزشکی، چهارچوب های جدیدی ا سلامت الکترونیکی را فراهم می کند که هدف آن ارائه یک مدل فراگیر و همه جانبه و توزیع شده برای مراقبت های درمانی بیمار و سلامت شهروند می باشد.  به تعبیری دیگر سلامت الکترونیک تاکید ویژه ای بر طراحی ابزار آلات و خدماتی که بیمار را در مرکز فرآیند درمانی قرار میدهد، دارد.

دیابت یک بیماری جدی و مزمن است که زمانی پانکراس به اندازه کافی انسولین تولید نمی کند (هورمونی که قند خون و یا قند خون را تنظیم می کند) یا زمانی که بدن قادر به استفاده موثر از انسولین تولید شده نمی باشد، رخ می دهد. بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، دیابت یک مشکل مهم سلامت عمومی است، یکی از چهار بیماریهای  غیر واگیر اولویت دار  (NCD)  میباشد که نیازمند اقدام فوری  رهبران جهانی می باشد. تعداد مبتلایان به این بیماری و شیوع دیابت در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است. این بیماری دیگر مربوط به کشورهای غنی نیست و شیوع دیابت در همه جا به طور پیوسته افزایش یافته است، بیشتر در کشورهای با درآمد متوسط در جهان مانند ایران.

متأسفانه در بسیاری از موارد فقدان سیاست های موثر برای ایجاد محیط های حمایتی برای شیوه زندگی سالم و عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت، به این معنی است که پیشگیری و درمان دیابت، به ویژه برای قشر متوسط، پیگیری نشده است . هنگامی که دیابت کنترل نشده است، عواقب وخیم برای سلامتی و رفاه دارد. علاوه بر این، دیابت و عوارض آن به شدت بر روی امور مالی افراد و خانواده هایشان و اقتصاد ملت ها تاثیر می گذارند.

تمرکز ما در شرکت قانون طب خاورمیانه بطوراساسی بر روی بیماران دیابت قرار دارد و آن ها را قادر میسازد تا میزان قند خون خود را از طریق پلت فرم مدیریت بیماری های مزمن این شرکت بطور موثر مدیریت و کنترل نمایند.