اهداف و چشم اندازهای  کوتاه، متوسط ​​و بلند مدت شرکت قانون طب خاورمیانه بشرح زیر می باشد:

اهداف کوتاه مدت و میان مدت و چشم انداز

 • همکاری با دولت، جامعه مدنی، بیمه های درمانی، ارائه دهندگان فناوری و دیگر بازیگران کلید ی، بمنظور بهبود سلامت جمعی از طریق اقدامات ثانویه طب پیش بینی کننده، شخصی  سازی شده و پیش گیری کننده
 • بهبود کیفیت زندگی، سلامت و دانش تغذیه بیماران دیابتی و بیماران قلب و عروق، مدیریت نگرش ها و شیوه ها (از جمله بهبود رژیم غذایی، ورزش منظم، مدیریت قند خون مداوم) ، مدیریت فشار خون، مانور Valsalva، دستورالعمل های اضطراری دارویی  و کاهش زمان نجات بیماران قلبی عروقی و دیابتی
 • افزایش درصد افرادی که میزان قند خون خود را به طور مرتب و مداوم آزمایش می کنند
 • بهبود مستمر روش های تشخیص زود هنگام  در راستای مدیریت و کنترل میزان عوارض جانبی  ومرگ میر ناشی از  دیابت نوع یک و دو .
 • استفاده از تکنولوژی و مدلهای مراقبت بهداشتی که بیمار را قادر می سازد تا انتخاب های مناسب را در مورد مراقبت از خود اتخاذ نمایند.

اهداف و چشم انداز دراز مدت

 • تامین مستمر اطلاعات و شواهد مستند مورد نیاز دولت با هدف وضع قوانین عمومی و اخذ مالیات های ضروری درخصوص  هزینه های انسانی و اقتصادی دیابت و بیماری های قلبی عروقی ناشی از استعمال دخانیات، مصرف بی رویه ی الکل ، رژیم های غذایی با قند بالا، فقدان فعالیت های بدنی و سایر عوامل خطرساز سلامت  مبتنی برشیوه زندگی
 • کمک  به تقویت  سیستم های درمان از راه دور در دهک های کم  درآمد و  با درآمد متوسط بوسیله ی در دسترس قرار دادن تخصص
 • توسعه روش های ارایه خدمات درمانی به اقشار حاشیه نشین ، از جمله افراد روستایی ، مناطق محروم ، افراد معلول و سالمندان
 • بکارگیری مدل های قیمت گذاری مبتنی بر افزایش تعداد کاربران و کاهش قیمت بمنظور بسط دسترسی به شبکه کنترل سلامت از راه دور شامل. CGM و پایش علایم حیاتی در خانواده های با سطح درآمد پایین و متوسط
 • توسعه وسایل و خدمات کم هزینه نظارت بر علائم حیاتی و CGM برای خانواده های کم درآمد که به راحتی قابلیت  تهیه وبکارگیری و نگهداری را داشته باشد
 • توسعه راه حل های درمانی تشخیصی ، پیشگیری و پیش بینی کننده برای امراض خاص مورد غفلت واقع شده و سایر چالش های سلامت در خانواده های کم درآمد